ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mr Tuấn 0949 601 923 - Mrs Nở 081 67 67 880

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអាហារ

ថាមពល: 500 គីឡូក្រាម - 5 តោន / ម៉ោង
ចន្លោះ: 10 ម៉ែត្រ - 300 ម
បច្ចេកវិទ្យា: ស៊ីឡូឡេន
ការធានា: 12 ខែ


សមិទ្ធផល