ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ម៉ាស៊ីនប៉ូមបញ្ចេញស្រូវ

សមត្ថភាព: 2 តោន - 10 តោន / ម៉ោង
ចម្ងាយ: ពី 10 ទៅ 50 ម
បច្ចេកវិទ្យា: បច្ចេកវិទ្យាស៊ីឡូកក
ការធានា: 12 ខែ

 រូបភាព
 
 
     
វីដេអូ

 

សមិទ្ធផល