ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកពោត

សមត្ថភាព: 5 តោន - 40 តោន / ម៉ោង
ចម្ងាយ: ពី 10 ទៅ 100 ម
បច្ចេកវិទ្យា: បច្ចេកវិទ្យាស៊ីឡូកក
ម៉ូតូអគ្គិសនី
ប្រព័ន្ធនៃបំពង់និងស៊ីសូចេញដោយផ្ទាល់ទៅលើរថយន្ត
ការធានា: 12 ខែ

ម៉ាស៊ីនមានប្រព័ន្ធកាបូបធូលីដើម្បីជៀសវាងធូលីតាមរយៈកង្ហារធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់ម៉ាស៊ីន។
 
ម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនសមា្ភារៈពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
- ពីកប៉ាល់ទៅកាន់ឃ្លាំង
- ពីឃ្លាំងរហូតដល់ឡាន
- ពីឡូកឡំលើឡាន

 
ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច
- ការសន្សំពលកម្ម
- រក្សាទុកពេលវេលា
- សន្សំការចំណាយ

 
គុណសម្បត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន
-ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ
-ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី
- ការផ្លុំខ្យល់អាចបណា្តាលពីចម្ងាយអាស្រ័យលើតំរូវការ
- ម៉ាស៊ីនស្ងប់ស្ងាត់និងប្រើបានយូរ
-ការថែទាំធម្មតា
- សន្សំប្រេងច្រើន

 
ការធានា
ការធានា: 12 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់

 

សមិទ្ធផល