ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mr Tuan (+84) 949 601 923

កាតាឡុកផលិតផល

ប៉ូមយកស៊ីម៉ង់ត៍

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកកាកអាហារសណ្តែក, ពោត។ សមត្ថភាពនៃការ 100 តោន / 1 ម៉ោងនៅលើ remooc

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកកាកអាហារសណ្តែក, ពោត។ សមត្ថភាពនៃការ 100 តោន / 1 ម៉ោងនៅលើ remooc

ស៊ីម៉ង់ត៍ផេះផេះផេះធ្យូងថ្មទម្ងន់ 50 តោន - ខ្សែធារាសាស្ត្រ 300 តោន

ស៊ីម៉ង់ត៍ផេះផេះផេះធ្យូងថ្មទម្ងន់ 50 តោន - ខ្សែធារាសាស្ត្រ 300 តោន

ប្រព័ន្ធបូមស៊ីម៉ង់ត៍

ប្រព័ន្ធបូមស៊ីម៉ង់ត៍

ម៉ាស៊ីនដេញថ្លៃស៊ីម៉ង់ត៍ 50 តោន - 300 តោនដាក់នៅលើ remooc

ម៉ាស៊ីនដេញថ្លៃស៊ីម៉ង់ត៍ 50 តោន - 300 តោនដាក់នៅលើ remooc

ប្រព័ន្ធបូមស៊ីម៉ង់ត៍ 100 តោន / ម៉ោងដាក់នៅលើឡើងវិញ

ប្រព័ន្ធបូមស៊ីម៉ង់ត៍ 100 តោន / ម៉ោងដាក់នៅលើឡើងវិញ


សមិទ្ធផល