44 Trần Hưng Đạo,khóm 3, TT Sa Rài , Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

HOTLINE: Mr Tuan (+84) 949 601 923

Hệ Thống cần cẩu vít tải xi măng công suất 50 tấn - 300 tấn đặt trên remooc

Hệ Thống cần cẩu vít tải hút xả liệu có thể vận chuyển nguyên vật liệu như xi măng, bột đá, bã nành , tro bay …từ các tàu lên xe bồn,Hệ Thống cần cẩu vít tải hút xả liệu tiết kiệm cho người sử dụng về kinh tế rất cao . Vì khi sử dụng chỉ cần một công nhân điều khiển remote từ xa là có thể vận chuyển cả tàu nguyên liệu khoảng 3.000 tấn đến 10.000 tấn với thời gian ngắn vì công suất hệ thống cẩu đạt từ 50-100 tấn/giờ.

 
          “Hệ Thống cần cẩu vít tải hút xả liệu”đuợc sáng tạo từ nhu cầu cấp bách của nguời tiêu dung khi muốn giải phóng nhanh với số luợng lớn các lọai vật liệu rời tại các cụm cảng. Đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu làm việc trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
           Hệ Thống cần cẩu vít tải hút xả liệu tiết kiệm cho người sử dụng về kinh tế rất cao . Vì khi sử dụng chỉ cần một công nhân điều khiển remote từ xa là có thể vận chuyển cả tàu nguyên liệu khoảng 3.000 tấn  đến 10.000 tấn với thời gian ngắn vì công suất hệ thống cẩu đạt từ 50-100 tấn/giờ.
          Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn
   

   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
LINK VIDEO CẨU VÍT TẢI HÚT XẢ XI MĂNG
   
https://youtu.be/ltz6cpRcyTk    
https://youtu.be/X4jEnt1Dxhw    
https://youtu.be/VGAVmasXXhE    
https://youtu.be/iEApV9lQ6PY
 
 
 
Thành tích đạt được