44 Trần Hưng Đạo,khóm 3, TT Sa Rài , Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

Máy Hút Xi Măng  Xả Lên Xe Bồn

Máy Hút Xi Măng Xả Lên Xe Bồn

Máy Hút Xi Măng lắp đặt trên đường Ray

Máy Hút Xi Măng lắp đặt trên đường Ray

Máy Hút Xi Măng lắp đặt trên Xà Lan

Máy Hút Xi Măng lắp đặt trên Xà Lan

MÁY HÚT XI MĂNG KẾT HỢP VỚI CÂN ĐỊNH LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG THỔI

MÁY HÚT XI MĂNG KẾT HỢP VỚI CÂN ĐỊNH LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG THỔI


Thành tích đạt được