CÁC PHƯƠNG ÁN HÚT LIỆU -DO TÂY ĐÔ THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ SẢN XUẤT

Mô hình hút xi măng

1 - HÚT THỔI QUA CÂN LÊN SILO

MÁY HÚT XI MĂNG, TRO BAY  TỪ TÀU QUA CÂN THỔI LÊN SILO

 

2- HÚT XẢ LÊN XE BỒN

MÁY HÚT XI MĂNG TỪ TÀU XẢ LÊN XE BỒN

 

3- HÚT SANG MẠN

MÁY HÚT XI MĂNG TỪ TÀU QUA CÂN THỔI QUA TÀU KHÁC