CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

GIẢI NHÌ 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC

GIẢI A – MÁY HÚT THỔI NGUYÊN LIỆU RỜI

BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật  Đồng Tháp 2011

GIẢI B – HỆ THỐNG CẦN CẨU VÍT TẢI 

BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật  Đồng Tháp 2017

Sản phẩm CN NT tiêu biểu cấp tỉnh

 “Hệ thống thổi và cân định lượng”

Sản phẩm CN NT tiêu biểu cấp Quốc Gia

 ” Máy hút thổi nguyên liệu rời”

Sản phẩm CN NT tiêu biểu cấpTỉnh

 ” Hệ thống cần cẩu vít tải “

Sản phẩm CN NT tiêu biểu cấp Khu vực 

 ” Máy hút thổi nguyên liệu rời”

Cúp giải thưởng “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” 2021

Cúp giải thưởng ” Doanh nhân năng động sáng tạo” năm 2021

THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP

NHỮNG BUỔI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG - PHÓNG SỰ