Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu -Doanh nhân năng động sáng tạo năm 2023

Tuyên dương ‘Doanh nghiệp tiêu biểu’, ‘Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu’, ‘Doanh nhân năng động sáng tạo’ năm 2023.

 

Chiều ngày 1/2, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt doanh nghiệp (DN) đầu năm 2024 tuyên dương ‘DN tiêu biểu’, ‘DN nhỏ và vừa tiêu biểu’, ‘Doanh nhân năng động sáng tạo’. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì buổi họp mặt.