Tây Đô đạt danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” năm 2017. (16/10/2017)

Chiều ngày 13/10/2017, tại Hội trường Công an Tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Họp mặt doanh nghiệp và tuyên dương “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2017. Tại buổi họp mặt nầy, có 24 doanh nghiệp lớn, 44 doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu và 27 doanh nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tuyên dương.

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND.HC ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp. Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô  đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và Ông Đỗ Thanh Đô – Giám đốc Công ty đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2017.