KHỞI NGHIỆP – 19/4/2023: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ ĐỒNG THÁP

KHỞI NGHIỆP – 19/4/2023: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ ĐỒNG THÁP

Giám đốc Đỗ Thanh Đô khởi nghiệp thành công thị trường ổn định, quy mô mở rộng , nhưng vẫn luôn có những bước khởi động đổi mới sáng tạo trong cơ nghiệp của mình. trên những chặng đường phát triển đó là sự mày mò, sáng tạo không ngừng, thay đổi đổi mới sáng phẩm để thích nghi sự biến động của nhu cầu thị trường..