Máy Hút Nông Sản, Bã Nành, Lúa Mì Cho Tàu Dưới 3000 Tấn