Nâng cao năng suất và hiệu quả: Máy hút thổi xi măng kết hợp cân định lượng, Công suất 100-500 tấn/giờ