Bộ 3 máy hút xả tro được lắp đặt tại CTY CP Vĩnh Hoàn