Hệ Thống hút thổi xi măng công suất 100 tấn/giờ được lắp đặt tại CTy CP Xây Dựng Phú Thành