Hệ thống máy hút thổi xi măng qua cân công suất 100 tấn/ giờ được lắp đặt tại CTy TNHH Đức Tiến