Hệ thống máy hút xi măng lắp được lắp tại cảng Nhơn Trạch Đồng Nai cho Công ty TNHH ORIENT WEALTH

Hệ thống máy hút xi măng lắp được lắp tại cảng Nhơn Trạch Đồng Nai cho Công ty TNHH ORIENT WEALTH công suất 100 tấn/giờ