Tây Đô xuất bán hệ thống hút xả bã nành công suất 50 tấn/giờ cho CTy TNHH Cỏ May