Tây Đô xuất bán hệ thống máy hút thổi xi măng qua cân cho CTy Xi Măng Phú Thành lắp đặt tại Phú Quốc