Cement blowing system – Screw pump TD200

Contact

Call to buy

THE DETAIL INFORMATION OF PRODUCT

Lắp đặt tại : Ninh Bình 

                                                                           Lắp đặt tại : Nhà Máy Nhiệt Điện Vân Phong 1 – Nha Trang.

Lắp đặt tại Cảng Vịnh Đầm – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Vinh Dam Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

Lắp đặt tại Khu Công Nghiệp Hưng Phú I Thành phố Cần Thơ –Installed at Hung Phu I Industrial Park, Can Tho city

video

Thổi xi măng
Thổi xi măng

PRODUCT CERTIFICATION

Awards and achievements we have achieved

RELATED PRODUCTS