Ship unloader fixed at the port

Contact

Call to buy

THE DETAIL INFORMATION OF PRODUCT

Hình ảnh  – Photo realistic

Lắp đặt tại Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang  –Installed in Kien Luong District, Kien Giang Province

Lắp đặt tại Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang  –Installed in Kien Luong District, Kien Giang Province

Lắp đặt tại Cảng Vịnh Đầm – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Vinh Dam Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

Lắp đặt tại Khu Công Nghiệp Hưng Phú I Thành phố Cần Thơ –Installed at Hung Phu I Industrial Park, Can Tho city
Lắp đặt tại Cảng Hồng Ngọc – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Hong Ngoc  Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

video

Máy hút xi măng lắp cố định

PRODUCT CERTIFICATION

Awards and achievements we have achieved

RELATED PRODUCTS