Máy hút xi măng lắp cố định tại cảng

Liên hệ

Công suất: 100 tấn/ giờ

Capacity : 100 tons/hours

 

Call to buy

thông tin sản phẩm -THE DETAIL INFORMATION OF PRODUCT

Hình ảnh  – Photo realistic

Lắp đặt tại Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang  –Installed in Kien Luong District, Kien Giang Province

Lắp đặt tại Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang  –Installed in Kien Luong District, Kien Giang Province

Lắp đặt tại Cảng Vịnh Đầm – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Vinh Dam Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

Lắp đặt tại Khu Công Nghiệp Hưng Phú I Thành phố Cần Thơ –Installed at Hung Phu I Industrial Park, Can Tho city
Lắp đặt tại Cảng Hồng Ngọc – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Hong Ngoc  Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

video

Máy hút xi măng lắp cố định

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Những giải thưởng và thành tích đã đạt được

NHỮNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN