Hệ Thống thổi xi măng – Cụm vít tải nén TD200

Liên hệ

Sản xuất theo yêu cầu công suất từ 50 đến 500 tấn

Call to buy

thông tin sản phẩm -THE DETAIL INFORMATION OF PRODUCT

Hệ thống thổi đặt dưới tàu thổi xi măng từ bao jumbo lên silo 

 

 

Lắp đặt tại : Ninh Bình 

                                                                           Lắp đặt tại : Nhà Máy Nhiệt Điện Vân Phong 1 – Nha Trang.

Lắp đặt tại Cảng Vịnh Đầm – Huyện Đảo Phú Quốc  –Installed at Vinh Dam Port – Phu Quoc Island District- Viet Nam

Lắp đặt tại Khu Công Nghiệp Hưng Phú I Thành phố Cần Thơ –Installed at Hung Phu I Industrial Park, Can Tho city

video

Thổi xi măng
Thổi xi măng
Thổi xi măng từ bao jumbo lên silo

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Những giải thưởng và thành tích đã đạt được

NHỮNG SẢN PHẨM LIÊN QUAN