Hệ thống hút xả xi măng công suất 100 tấn/ giờ lắp đặt cho CTy Xi Măng Nghi Sơn