Máy hút xả nông sản công suất 50 tấn/ giờ được lắp đặt tại CT Sao Mai Đồng Tháp