44 Trần Hưng Đạo,khóm 3, TT Sa Rài , Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

Thành Tích Sản Phẩm

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
LĨNH VỰC 1 : Chuyên sản xuất chế tạo các Loại Máy Hút Thổi Nguyên Liệu Hạt Rời Và Nguyên Liệu Bột Mịn 
Nguyên Liệu Hạt Rời như:
- Máy hút thổi Trấu
- Máy hút thổi Ngô
- Máy hút thổi Cà Phê
- Máy hút thổi Hạt Nhựa
- Máy hút Xả Lúa 

Nguyên Liệu Bột Mịn như :
- Máy hút xả bã nành
- Máy hút vét xi măng.
- Máy hút bột nhựa
- Máy hút bột đá
- Máy hút đa nguyên liệu..

LĨNH VỰC 2 : Chuyên sản xuất chế tạo Hệ Thống  Hút Thổi Xi Măng , Tro Bay , Xỉ 
-
Máy Hút Xi măng xả lên xe bồn
- Máy Hút Xi Măng từ tàu thổi lên silo
- Hệ Thống Cân Định lượng 
MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM.
           
     
Đạt Giải A Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp về máy hút thổi nguyên liệu rời năm 2012   Đạt Giải B Hội Thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp về Hệ Thống cần cẩu vít tải hút xả liệu năm 2016-2017   Giải Thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 năm 2013  
     
Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Huyện "
"Hệ Thống Cần Cẩu vít tải hút xả liệu" năm 2016
  Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh 
"
Hệ Thống Cần Cẩu vít tải hút xả liệu" năm 2016
  Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu Vực Phía Nam 
 " Hệ Thống Thổi Liệu Và Cân Định Lượng " năm 2018
 
     
Cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu Vực Phía Nam 
 " Hệ Thống Thổi Liệu Và Cân Định Lượng " năm 2018
  Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu Vực Phía Nam 
 " Máy Hút Thổi Nguyên Liệu Rời " năm 2016
  Cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu Vực Phía Nam 
 " Máy Hút Thổi Nguyên Liệu Rời " năm 2016
 
     
Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc Gia
 " Máy Hút Thổi Nguyên liệu rời " năm 2018
  Giải Thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 năm 2013   CúpGiải Thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 năm 2013  
           
VIDEO 

            


 

Thành tích đạt được