44 Trần Hưng Đạo,khóm 3, TT Sa Rài , Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

HOTLINE: Mr Tuan (+84) 949 601 923

Thành tích

  
NHỮNG GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
STT Tên giải thưởng Ban tổ chức
1 Giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 ( 2012-2013) Chủ tịch hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
2 Đạt giải A hội thi lần thứ IX năm 2011 Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp
3 Danh hiệu sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013 Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam
4 Phần thưởng cao quý của BCH trung ương Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh dành cho “ Nhà Nông trẻ xuất sắc” Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
5 Thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 năm 2013 Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 Đoạt giải nhì tại Hội thi “ Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc “ lần thứ 12” Ban châp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
7 Tuyên Dương Doanh Nhân tiêu biểu Tỉnh Đồng Tháp 2015  Tỉnh Đồng Tháp trao tặng 
8 Tuyên Dương Doanh Nghiệp  tiêu biểu Tỉnh Đồng Tháp 2015  Tỉnh Đồng Tháp trao tặng 
9 Sản phẩm tiêu biểu " Máy hút thổi nguyên liệu rời "cấp huyện, tỉnh, Khu vực Cục trưởng công nghiệp 
10 Sản phẩm tiêu biểu " hệ thống cần cẩu vít tải hút xả liệu  "cấp huyện Ủy ban nhân dân huyện 
11 Tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015 Chi cục thuế tỉnh đồng tháp 
   
         
 
 
        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành tích đạt được