Phó chủ tịch tỉnh Đông Tháp thăm Cty Tây Đô 16/07 /2015

Ngày 16/07/2015, Phó Chủ Tịch Tỉnh Đồng Tháp cùng các ban ngành đoàn thể đã có chuyến thăm công ty TNHH MTV SX Máy Cơ Khí Nông Nghiệp Tây Đô